Chương trình đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ thông tin bao gồm khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính. Ở Việt Nam, phạm vi của Công nghệ thông tin khá rộng, có thể chứa n...
Xem thêm
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là chuyên ngành được nhiều sinh viên lựa chọn theo học. Hiện tại, sinh viên Trường đã và đang làm việc tại các doanh nghiệ...
Xem thêm
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp  vừa và nhỏ được coi là ngành tổng hợp rất nhiều môn học có liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, mua bán của c...
Xem thêm
Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch là một nghề mà người hướng dẫn viên sẽ sử dụng ngôn ngữ để giới thiệu, giải thích, hướng dẫn, giải đáp cho khách du lịch về...
Xem thêm
Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý, bao gồm việc lập các báo cáo kết quả tài chính...
Xem thêm
Tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Là một trong những ngành học thuộc lĩnh vực kinh tế - thương mại, ngành tài chính ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giao thương, ti...
Xem thêm
Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là chuyên ngành đào tạo về thu thập xử lý các số liệu về tài chính cho các loại hình doanh nghiệp. Người học được trang bị kỹ...
Xem thêm
Kế toán

Kế toán

Kế toán là bộ phận quan trọng và không thế thiếu ở bất kỳ doanh nghiệp nào, thế nên ngành kế toán được ví như một ngành có tính ổn định cao nhất t...
Xem thêm
Esports BTEC (Chương trình liên kết quốc tế )

Esports BTEC (Chương trình liên kết quốc tế )

Về đối tác Pearson UK Pearson là tổ chức cấp bằng lớn nhất thế giới do chính phủ Anh quản lý. Pearson Edexcel cũng là Hội đồng khảo thí quốc gi...
Xem thêm