Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là chuyên ngành đào tạo về thu thập xử lý các số liệu về tài chính cho các loại hình doanh nghiệp. Người học được trang bị kỹ năng tính toán, lập hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng lương, sổ chi tiết, sổ tổng hợp và lập báo cáo tài chính trong chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

Đây là một ngành nghề phỏ biến và có tính ổn định cao, chính vì vậy nên ngành Kế toán doanh nghiệp luôn luôn là ngành học có lượng lớn thí sinh đăng ký hàng năm.

Nội dung đào tạo

Chương trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng, các ứng dụng thực tế của kế toán doanh nghiệp và nguyên lý tài chính hiện đại. Chương trình cũng đặt trọng tâm vào các kỹ năng phân tích các số liệu trong lĩnh vực kế toán và tài chính, đặc biệt chú trọng đến kế toán quản trị và kiểm soát nội bộ. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, quy trình công nghệ kế toán cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kế toán như kế toán nâng cao, hệ thống thuế, hệ thống thông tin kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh…

Song song với kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được đào tạo kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm, thái độ làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng tiếng Anh…

Nhà trường luôn cân bằng giữa lý thuyết với ứng dụng và thực hành: thời gian học lý thuyết chiếm chỉ tối đa 40% thời gian của hầu hết các môn học.

Triển vọng nghề nghiệp

- Chuyên viên kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng…

- Kiểm soát viên, thủ quỹ tại các Doanh nghiệp.

- Nhân viên môi giới chứng khoán.

- Nhân viên văn phòng giao dịch.

- Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán.

- Giám đốc tài chính.