Esports BTEC (Chương trình liên kết quốc tế )

Về đối tác Pearson UK

Pearson là tổ chức cấp bằng lớn nhất thế giới do chính phủ Anh quản lý. Pearson Edexcel cũng là Hội đồng khảo thí quốc gia Anh cho chương trình phổ thông công lập Anh quốc từ bậc tiểu học đến bậc tú tài, đồng thời cũng là tổ chức quản lý  chương trình nghề quốc gia Anh BTEC – thương hiệu nghề hàng đầu thế giới thu hút hơn 2 triệu người học mỗi năm. Pearson là tổ chức giáo dục sở hữu những nhà xuất bản hàng đầu thế giới như Longman, Penguin, Addison & Westley… có hoạt động tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, Pearson cung cấp chương trình học, công cụ khảo thí, các nền tảng công nghệ số phục vụ dạy và học cho các cơ sở giáo dục, nhà tuyển dụng, chính phủ trên phạm vi toàn cầu.

Tổng quan chương trình Chương trình Cao đẳng Quốc gia eSports BTEC (Thể thao điện tử)

Khi chúng ta tiến sâu hơn vào thời đại kỹ thuật số, các kỹ năng chuyển giao cần thiết để làm việc trong ngành thể thao điện tử phản ánh những lĩnh vực được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm cho thế hệ tương lai với nhiều vai trò công việc khác nhau. Ngành công nghiệp thể thao điện tử là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trên thế giới và nó tiếp tục phát triển theo cấp số nhân ở Anh Quốc cũng như trên toàn cầu. Cùng với sự phát triển đó là vô số cơ hội nghề nghiệp.

Mục đích chương trình:

Mục đích của bằng cấp Esports nhằm phát triển sinh viên thành những chuyên gia có tư duy độc lập, có thể đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và thích ứng với một thế giới không ngừng thay đổi. Các bằng cấp này nhằm mục đích mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục đại học và cải thiện triển vọng nghề nghiệp của những người theo học chúng.

Mục tiêu chương trình:

Mục tiêu của các bằng cấp này là:

• Phát triển các kỹ năng, kiến ​​thức và sự hiểu biết mà sinh viên cần để đạt được thành tích cao trong môi trường thể thao điện tử

• Phát triển tư duy ham học hỏi, những người có khả năng và sự tự tin để làm việc trên nhiều chức năng thể thao điện tử khác nhau cũng như khả năng lãnh đạo, quản lý, ứng phó với sự thay đổi và giải quyết một loạt các tình huống thể thao điện tử phức tạp

• Cung cấp các kỹ năng cốt lõi cần thiết cho nhiều ngành nghề trong lĩnh vực thể thao điện tử, bao gồm quản lý hoạt động, sản xuất và hỗ trợ và phát triển vận động viên

• Mang lại sự cân bằng giữa kỹ năng làm việc và kiến ​​thức cần thiết cho sinh viên có tham vọng kinh doanh, việc làm hoặc học tập

• Phát triển sự hiểu biết của sinh viên về tác động to lớn của công nghệ kỹ thuật số mới đối với môi trường thể thao điện tử

• Cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động thể thao điện tử cũng như các cơ hội và thách thức do thị trường toàn cầu đưa ra

• Trang bị cho sinh viên kiến ​​thức và hiểu biết về các tổ chức đa dạng về văn hóa, các vấn đề đa văn hóa, sự đa dạng và giá trị, đồng thời cho phép nghiên cứu linh hoạt để đáp ứng nhu cầu địa phương và chuyên môn

Các chuyên ngành lựa chọn

Sinh viên lựa chọn định hướng General hoặc chọn chuyên ngành (sẽ in trên bằng Tốt nghiệp) trong 03 chuyên ngành sau: Operation Management, Production, Athlete Support and Development.

Ngành eSports của Cao đẳng Anh Quốc BTEC tích hợp cân bằng giữa kiến thức nền tảng với công nghệ, kỹ thuật mới và tập trung tối đa vào quá trình thực hành. Không chỉ bao gồm các kiến thức về khoa học cơ bản của ngành eSports mà còn đào tạo đầy đủ về quy trình, ứng dụng chuyên ngành và chuyên sâu; cân bằng giữa lý thuyết với ứng dụng và thực hành: thời gian học lý thuyết chiếm chỉ tối đa một nửa thời gian của hầu hết các môn học.

Mẫu văn bằng