Tài chính ngân hàng

Là một trong những ngành học thuộc lĩnh vực kinh tế - thương mại, ngành tài chính ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giao thương, tiền tệ. Với xu hướng hội nhập kinh tế sâu rộng, đa dạng cơ hội nghề nghiệp vậy nên ngành học này luôn có sức hút đối với thí sinh. ​

Nội dung đào tạo

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về Tiền tệ – Ngân hàng và Thị trường chứng khoán. Huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể tìm việc làm và đảm nhận công việc được giao trong ngân hàng (cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ) công ty chứng khoán (nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán), tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính – ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác. Nắm vững công tác hạch toán kế toán ngân hàng và lập báo cáo tài chính phù hợp với những quy định, thông tư, quyết định, chuẩn mực kế toán Việt Nam, luật quản lý thuế hiện hành; cân bằng giữa lý thuyết với ứng dụng và thực hành: thời gian học lý thuyết chiếm chỉ tối đa 40% thời gian của hầu hết các môn học.

Triển vọng nghề nghiệp

- Chuyên viên tín dụng ngân hàng 

- Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

- Kế toán viên phòng thanh toán quốc tế

- Nhân viên kinh doanh ngoại tệ

- Chuyên viên tại các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, cục thuế, công ty kiểm toán…