Tuyển sinh

Tuyển sinh 2024

Tuyển sinh 2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HỮU NGHỊ TUYỂN SINH 2024 I. Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài (Khoá QT1) - Ngành đào tạo: Esport (Thể thao điện tử). ...
Xem thêm
Học phí & Học bổng 2024

Học phí & Học bổng 2024

HỌC PHÍ NĂM 2024 - Học phí dưới đây là học phí năm học 2024 được áp dụng cho sinh viên các chương trình đào tạo trong nước và liên kết quốc tế nhập...
Xem thêm