Việt Nam và Australia cam kết tiếp tục hợp tác phát triển kỹ năng nghề

Ngày 07/3/2024, trong chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese trao tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh: Nhật Bắc

Chính phủ hai nước cam kết tiếp tục phát triển quan hệ một cách toàn diện trong đó cam kết tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. 

Tại Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Australia, hai bên cam kết hợp tác để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và tìm kiếm các cơ hội tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo thông qua đối thoại, cơ chế hợp tác, liên kết thể chế; hợp tác để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam nhằm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đưa phát ròng bằng 0 thông qua việc kích thích tăng mức tài chính và đầu tư của khu vực tư nhân vào nỗ lực giảm nhẹ và thích ứng của Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường quản trị; Hai bên cam kết hợp tác để hỗ trợ hình thành kỹ năng, bao gồm thông qua việc hỗ trợ Việt Nam phát triển các khuôn khổ và chính sách quốc gia nhằm khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống giáo dục và dạy nghề hiệu quả. Hai bên cũng khuyến khích hợp tác giữa các tổ chức giáo dục dạy nghề của Australia và Việt Nam và với khu vực tư nhân Việt Nam.

Trong hoạt động thúc đẩy gắn kết kinh tế, hai bên công nhận nhu cầu xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và hướng tới đa dạng hóa thương mại để tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế. Liên quan đến việc thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực Logistics, từ năm 2016 đến nay, Chính phủ Australia thông qua Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia đang triển khai dự án “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp ngành Logistics với giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam” nhằm hỗ trợ hoàn thiện chính sách đào tạo nghề nghiệp theo mô hình do doanh nghiệp dẫn dắt để trang bị cho người học những năng lực làm việc cần thiết trong lĩnh vực Logistics và các lĩnh vực liên quan. 

Sự hỗ trợ của Australia đối với Việt Nam dựa trên nhu cầu lớn về nguồn nhân lực trong lĩnh vực Logistics và mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Dự án đã đạt được rất nhiều thành công trong việc tăng cường liên kết giữa nhà trường, nhà nước và doanh nghiệp, qua đó góp phần hỗ trợ, tham vấn chính sách liên quan và đang hỗ trợ phát triển nhân lực ngành Logistics tại Việt Nam – một trong những ngành tăng trưởng nhanh của Việt Nam trong những năm gần đây

Giai đoạn 2021-2025, Chính phủ Australia thông qua Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia đã cam kết và sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam khoản viện trợ hơn 50 triệu đô la Australia./.

Theo Văn phòng TCGDNN